A downloadable game

Download NowName your own price

Xogo de rol inspirado polo poema A xusticia pola man de Rosalía de Castro. As xogantes interpretarán unhas protagonistas totalmente desprezables cuxos actos pasados ben poden merecer a morte que necesariamente terán ó rematar a partida, xa que a Negra Sombra non parará até que iso suceda.

Para xogar só precisarás:

  • Estas regras de xogo.
  • De 3 a 5 persoas.
  • Unhas dúas horas.
  • Algo onde anotar os datos das personaxes.
  • Dados de 10, 8, 6 e 4 caras.

Este é un xogo Breathless publicado baixo licenza Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

StatusReleased
CategoryPhysical game
Release date May 16, 2022
AuthorXogon
TagsSlasher
Asset licenseCreative Commons Attribution v4.0 International
Average sessionA few hours
LanguagesGalician

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

A xustiza da Negra Sombra.pdf 47 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.