A downloadable game

Download NowName your own price

Efecto desgaleguizador é un xogo de rol para tres xogadoras no que se observará como as diferentes fases do sistema educativo afectan á fala do galego. Composto por unha única páxina, céntrase nas diferentes etapas educativas de Hadri, que sempre escoitou unicamente galego na súa casa até os tres anos. Unha participante interpretará a Hadri, mentres que as outras encarnarán a varios personaxes secundarios, dependendo da escena. Cada unha propón unha situación inicial sobre a cal deberán improvisar durante un tempo estabelecido.

StatusReleased
CategoryPhysical game
AuthorXogon
Average sessionAbout an hour
LanguagesGalician

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

efecto-desgaleguizador.pdf 37 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.