A downloadable game

Download NowName your own price

Neste xogo de rol en solitario interpretarás a unha neofalante enfrontándose a unha entrevista de traballo para unha gran industria galega. A entrevistadora que terá a última palabra sobre a túa contratación non fala "el gallego", senón que fala castrapo. A túa tarefa será agradala sen traizoar moito os teus ideais lingüísticos.

Para xogar só precisarás estas regras, unha baralla española sen oitos nin noves e uns vinte minutos.

StatusReleased
CategoryPhysical game
AuthorXogon
GenreRole Playing
Tagsgalego, galiza
Code licenseUnlicense
Average sessionAbout a half-hour
LanguagesGalician

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

entrevista-castrapo.pdf 1.5 MB

Development log

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.