A downloadable game

Download NowName your own price

Neste xogo de rol en solitario interpretarás a unha neofalante enfrontándose a unha entrevista de traballo para unha gran industria galega. A entrevistadora que terá a última palabra sobre a túa contratación non fala "el gallego", senón que fala castrapo. A túa tarefa será agradala sen traizoar moito os teus ideais lingüísticos.

Para xogar só precisarás estas regras, unha baralla española sen oitos nin noves e uns vinte minutos.

Published 20 days ago
StatusReleased
CategoryPhysical game
AuthorXogon
GenreRole Playing
Tagsgalego, galiza

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

entrevista-castrapo.pdf 1 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.