A downloadable game

Download NowName your own price

Xogo de rol nunha única páxina pensado para que unha persoa leve as tarefas de dirección, namentres as outras interpretan cadansúes alieníxenes na procura de axuda para salvar o seu planeta a través do deporte. Trátase dun sistema pensado para ser xogado nunha única sesión dunhas tres horas.

StatusReleased
CategoryPhysical game
AuthorXogon
GenreRole Playing
Average sessionA few hours
LanguagesGalician

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

marmelada-universal.pdf 39 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.