A downloadable game

Xogo de rol onde os xogadores son espías da TVG (Técnicos Vixías de Galicia), infiltrados na CRTVG (Corporación Radio e Televisión de Galicia) para salvagardar a cultura do país. Inda que normalmente os espectadores non se enteran, non son poucas as ameazas que agardan o intre axeitado para comprometer as emisións e, por tanto, a estabilidade nacional.

Hack de Lasers & Feelings.

Download

Download
telegaitas.pdf 65 kB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.